Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST Petit Chateau

Bed & Breakfast “Petit Chateau” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B.

 1. Algemeen
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast ” Petit Chateau “, Hoogstraat 3 – 4521 BK – Biervliet.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Petit Chateau” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Petit Chateau” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Petit Chateau” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Petit Chateau” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via diverse bookingsites worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Petit Chateau” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • Betaling particulieren
 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Petit Chateau” dienen vooraf te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.
 • De tarieven vindt u o.a. terug op onze website.
 • Betaling zakelijk
 • De verblijfskosten in B&B “Petit Chateau” dienen vooraf te worden voldaan. In overleg is het mogelijk per factuur te betalen. Deze facturen dienen wel binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
 • Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar.
 • Deze vergoeding bestaat uit:
 • Tot 7 dagen voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
 • Bij annulering tussen 7 dagen en 2 dagen voor ingangsdatum is 50 % van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 48 uur en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL75INGB0529864371 ten name van B&B Petit Chateau. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
 • Sleutel B&B
 • Als gast ontvangt u een sleutel van uw kamer en van de voordeur van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 50,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.
 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 12.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt

 • Het is niet mogelijk het ontbijt op de kamer te gebruiken.
 • Het ontbijt wordt in overleg tussen 7.00 en 10.00 uur in de eetkamer geserveerd.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van de Bed & Breakfast.
 • Bed and Breakfast “Petit Chateau” is niet aansprakelijk voor schade aan uw voertuig of boetes als gevolg van parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Petit Chateau” allen in overleg en met goedkeuring van de eigenaar toegestaan.
 • Roken in Bed & Breakfast “Petit Chateau” is niet toegestaan.
 • Gebruik van onze  Wellness Lounge is voor eigen risico. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor correct gebruik van de jacuzzi en de infrarood cabine.. Zij dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing, zoals hen ter beschikking gesteld via uitleg van de eigenaar en zoals beschreven in het huisreglement en de handleiding welke in de B&B te vinden is.
 • Groepen jongeren evenals vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan
 • Aansprakelijkheid
 • Bed & Breakfast “Petit Chateau” kan niet aansprakelijk worden gehouden door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de Bed & Breakfast “Petit Chateau” tegen aanspraken dien aangaande. Bed & Breakfast “Petit Chateau” is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • Bed & Breakfast “Petit Chateau” kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd in bovengenoemde punten is de aansprakelijkheid van Bed & Breakfast “Petit Chateau” , indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Bed & Breakfast “Petit Chateau” aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.